Administrator Systems AS

Small teamAdministrator Systems AS er en norsk leverandør av  kommunikasjonstjenester, og er registrert teleoperatør hos det Norske Post- og Teletilsynet. Vi leverer tjenester til bedrifter av alle størrelser.

Vi er en spesialisert kompetansebedrift for system- og tjenesteutvikling innen IT/telecom, med særlig bakgrunn og erfaring fra Internett-baserte løsninger for både privat- og bedriftsmarked. Fokus er Cloud Computing, som i korte trekk er IT “as a utility”; bedriftskunden kobler seg til og leier tjenesten. Administrators primære forretningsidé er å levere IT-tjenester som utilities (på samme måte som elkraft), hvor du betaler for de ressursene du forbruker.

Vi etterstreber høy grad av automatisering, strømlinjeforming av hittil manuelle og halvautomatiske tjenester, for bedriftskundens 24/7 self-service og beste brukeropplevelse.

Gründer og daglig leder i selskapet er Eyvind Baadnes. Han startet i 1995 en av landets største Internett-leverandører, Mimer AS. Selskapet ble bygget opp fra bunnen av, i det som må betegnes som Internetts spede barndom sett fra et kommersielt perspektiv. Alle produkter og tjenester ble utviklet og kommersialisert. Selskapet ble raskt kjent som en innovatør, og har gjennom historien vært first-mover med utnyttelse av ny teknologi. Eyvind hadde ansvar for alt det tekniske, samt alle produkter og tilhørende produkt-utvikling, siden han startet Mimer i 1995 og frem til han forlot selskapet i 2009. Han har derfor opparbeidet seg over 15 års erfaring innen Telekom, med svært god teknisk innsikt og inngående kjennskap til markedet.

View Eyvind Baadnes's profile on LinkedIn

Administrator Systems har i Ålesund. Se vår kontaktsside for hvordan du kontakter oss.