Administrator Systems AS

Vi er en norsk leverandør av  kommunikasjonstjenester, og er registrert teleoperatør – og innehar Ekom autorisasjon fra Norsk kommunikasjonsmyndighet. Vi leverer tjenester til bedrifter av alle størrelser.

Vi er en spesialisert kompetansebedrift for system- og tjenesteutvikling innen IT/telecom, med særlig bakgrunn og erfaring fra Internett-baserte løsninger for både privat- og bedriftsmarked. Fokus er Cloud Computing, som i korte trekk er IT “as a utility”; bedriftskunden kobler seg til og leier tjenesten. Administrators primære forretningsidé er å levere IT-tjenester som utilities (på samme måte som elkraft), hvor du betaler for de ressursene du forbruker.

Vi etterstreber høy grad av automatisering, strømlinjeforming av hittil manuelle og halvautomatiske tjenester, for bedriftskundens 24/7 self-service og beste brukeropplevelse.

Gründer og daglig leder i selskapet er Eyvind Baadnes. Han startet i 1995 en av landets første Internett-leverandører, Mimer AS. Selskapet ble bygget opp fra bunnen av, i det som må betegnes som Internetts spede barndom sett fra et kommersielt perspektiv. Alle produkter og tjenester ble utviklet og kommersialisert. Selskapet ble raskt kjent som en innovatør, og har gjennom historien vært first-mover med utnyttelse av ny teknologi. Eyvind hadde ansvar for alt det tekniske, samt alle produkter og tilhørende produkt-utvikling, siden han startet Mimer i 1995 og frem til han forlot selskapet i 2009. Han har derfor opparbeidet seg over 25 års erfaring innen Telekom, med svært god teknisk innsikt og inngående kjennskap til markedet.

Kompetente medarbeidere med lang erfaring og ulike kompetanseområder gjør at vi sammen som et team kan utføre det aller meste vi trenger i  eget hus.

MØT

TEAMET

Eyvind Baadnes

Daglig leder

Eyvind Baadnes

Daglig leder

Svein Arne Kjerstad

Teknisk ansvarlig

Svein Arne Kjerstad

Teknisk ansvarlig

Frode Sætre

Utviklingsansvarlig

Frode Sætre

Utviklingsansvarlig

Anders Istad Paulsberg

Salg og markedsansvarlig

Anders Istad Paulsberg

Salg og markedsansvarlig