Administrator Managed Firewall

Med over 10 års erfaring med å bistå små og store virksomheter med implementering av brannmurer, vet vi dessverre at de fleste dessverre ikke vedlikeholder disse etter at de er satt i drift.

Dermed løper man en stor risiko ved å ikke overvåke og oppdatere brannmurene kontinuerlig. 

Overvåking

Vi overvåker brannmuren 24/7 og oppdager hvis noe er unormalt

Sikkerhetsoppdateringer

Vi oppdaterer kontinuerlig brannmuren med sikkerhetspatcher.

Utskifting ved feil

Hvis brannmuren ikke fungerer, bytter vi den uten kostnad - ferdig satt opp i kundens nettverk.

Backup

Vi tar daglig backup slik at vi kan gjenopprette konfigurasjon eller gå tilbake til tidligere konfigurasjon ved endringer.

Beskytt dine data mot hackere, angrep og tap av data

25%
av alle selskaper i Europa har blitt rammet av et ransomware-angrep!

Ifølge Gartner er det en svært stor risiko med å betale løsepenger ved slike angrep

Slike angrep koster samfunnet flere hundre milliarder kroner

Sikre dine data er det beste forsvaret

viktige

EGENSKAPER

Bli proaktiv, ikke reaktiv

Ofte gjør virksomhetene svært lite før uhellet er ute. Det gjør at konsekvensene blir store når noe skjer. Vi kan agere proaktivt og før det oppstår akutte problemer.

Enterprise gradert maskinvare

Vi leverer maskinvare av høy kvalitet, som tilfredsstiller kravene også til større bedrifter.

VPN

Alle brannmurene inkluderer OpenVPN, IPSec og AWS vpn. Det er derfor enkelt å la ansatte koble seg sikkert til kontoret.

Fysisk brannmur eller i skyen

Vi administrerer både fysiske brannmurer og virtuelle brannmurer i vår nettsky. Ta kontakt for å finne hvilken løsning vi anbefaler for din bedrift.

Beskytter din internett-linje

Beskytt din internett linje og forbindelse ut av eget nett med en fysisk eller skybasert brannmur. Det er viktig at brannmur er riktig dimensjonert korrekt og tilpasset din linje.

Avanserte funksjoner

Brannmurene har mulighetfor avanserte funksjoner som intrusion detection og prevention (IDS), og automatisk blokkere ved mistanke om angrep.

Administrert av eksperter

Administrator kan installere brannmur og fjernadministrere den. Endringer du trenger, slik som VPN tilkoblinger eller endring av regler, utføres etter behov.

Bare drift eller inkludert brannmur

Vi kan drifte og overvåke din eksistrende brannmur eller vi kan lage en avtale hvor en brannmur inngår i tjenesten.

Noen vanlige

SPØRSMÅL

En managed (administrert) brannmur har et kvalifisert team som logger inn, kontroller logger og utfører endringer ettersom trusselbilde endrer seg, eller din bedrifts krav endrer seg. I tillegg oppdateres alle sikkerhetsfunksjoner kontinuerlig.

De fleste brannmurer blir dessverre ikke vedlikeholdt etter at de blir installert. Dette skjer ofte ikke før det skjer en uønsket hendelse. Ved å la Administrator overvåke din brannmur, så vet vi raskt hvis trusselnivået endrer seg, og våre teknikere vil utføre endringer for å møte disse.

Hvis du allerede har en Netgate eller pfSense brannmur, kan vi administrere denne for deg. Hvis det er en annen type brannmur, vil vi anbefale å installere en ny som settes opp etter dine behov.

Ja, vi tilbyr også brannmur i skyen istedenfor en fysisk brannmur. Dette er særlig aktuelt hvis du allerede benytter oss som din fiberleverandør, gjennom tjenestene Ålesund Fiber eller Molde Fiber. 

Vi tilbyr både administrasjon og drift som en frittstående tjeneste, og som en tjeneste som inkluderer en eller flere fysiske brannmurer. 

Prisen varierer etter hvilken modell brannmur som passer kundens behov best. 

Ta kontakt for mer informasjon.

Våre teknikere har sertifisering og lang erfaring i Netgate brannmurer og vil administrere brannmuren. Det er også mulig å gjøre dette sammen med bedriftens egne IT personell.

Vi er tilgjengelige og kan utføre endringer på kort varsel. Det er også mulig for bedriftens egne IT folk å utføre endringer etter avtale. 

Ved egen involvering er det enkelt å se fordelene med å ha en brannmur som blir kontinuerlig fulgt opp. Sammen med bedriftens eget team, kan din bedrifts nett ha den beste mulige internett sikkerheten.