VÅR

PERSONVERNERKLÆRING

Personvern

Behandlingen av personopplysninger er i Norge hovedsakelig regulert i personopplysningsloven, men en rekke andre lovverk som blant annet ekomloven, markedsføringsloven og regnskapsloven gir også retningslinjer for hvordan informasjon som kan knyttes til en person, skal behandles. Du finner mer informasjon om personvern og personvernrelaterte saker på nettsidene til Datatilsynet.

Kunderegister

Alle produkter eller abonnement hos oss har en registrert eier. I tillegg kan kunden selv opprette flere brukere.

Hva bruker vi opplysningene til

Vi vil ved avtaleinngåelsen registrere opplysninger om kunden og avtaleforholdet som selskapet har saklig behov for å kunne levere tjenesten. Administrator Systems vil registrere alle endringer i avtaleforholdet, tjenestebruk, og øvrig korrespondanse mellom partene inkludert betalingstransaksjoner i forbindelse med avtalen. Opplysningene er også vårt grunnlag for å gi deg relevant informasjon om produkter og tjenester, slik at du kan velge de tjenestene som passer deg best.

Ansvar for databehandling

Det daglige ansvaret for behandling av personopplysninger hos oss ligger hos daglig leder.

Bruk av internett / IP-adresse

For å kunne kommunisere med andre datamaskiner på Internett, må din datamaskin ha en IP-adresse. Denne adressen benyttes som identifikasjon på din maskin når den kommuniserer med andre maskiner på nettet. I det du kobler deg opp mot www.administrator.no vil du etterlate IP-adressen din. IP-adressen blir brukt til å adressere innholdet av internettsiden til riktig mottaker. Koplingen mellom en IP-adresse og deg som abonnent slettes etter 3 uker. Vi har imidlertid en oversikt over hvem som har hvilken IP-adresse akkurat nå, sammen med informasjon om når de fikk tildelt denne IP-adressen. Dette betyr at vi vil ha oversikt over hvilket abonnement som hadde en gitt IP-adresse på et gitt tidspunkt inntil 3 uker etter at tilkoblingen er avsluttet. For å få ny IP-adresse eller et nytt tidspunkt for tildeling av IP-adresse må som regel modemet restartes – det er altså ikke nok å bare skru av og på pc’en.

Besøk på våre nettsider

Når du besøker våre nettsider registreres din IP-adresse. Vi knytter ikke denne opplysningen direkte til deg som bruker. Den tiden du bruker på våre sider blir logget, men du er anonym for oss. Disse opplysningene bruker vi til å administrere og vedlikeholde sidene våre. Det gjør det mulig for oss å utarbeide stadig bedre og mer brukervennlige sider.

Bruk av cookies

Våre nettsider benytter også såkalte cookies (også kalt informasjonskapsler på norsk). Dette er små biter data som lagres på datamaskinen eller mobiltelefonen din av nettleseren du bruker. En cookie tilhører et bestemt nettsted, og kan ikke leses av andre nettsteder. Hva som lagres i en cookie varierer, men vanligvis er det id-nøkler som gjør det mulig å lagre brukerinnstillinger eller huske en bruker som har besøkt nettstedet tidligere.

Tredjeparts cookies

En cookie er opprettet av nettstedet du besøker. Hvis man inkluderer innhold (for eksempel et reklamebanner) fra andre nettsted på et annet nettsted vil det kunne opprettes cookies fra dette nettstedet også. Disse cookiene kalles tredjeparts cookies (fordi de tilhører et annet nettsted enn det man egentlig besøker). Slike cookies benyttes som regel til innsamling av statistikk.

Hvordan cookies brukes på våre nettsteder

Våre nettsteder bruker cookies til å identifisere brukersesjoner, blant annet for at du skal slippe å skrive inn brukernavn og passord for hver sidevisning på Mine Sider. Vi bruker cookies til å holde skjema (f.eks. bestillingsskjema) utfylte når du navigerer frem og tilbake mellom de forskjellige stegene i dem. I tillegg innhenter vi statistikk om hvordan sidene våre blir brukt for å kunne forbedre brukeropplevelsen, og i den forbindelse brukes cookies for å kunne observere hvordan brukere navigerer seg gjennom et nettsted. Disse cookiene, og dataene som samles inn, er anonymiserte, og kan ikke brukes til å identifisere deg som person.

Hvordan du kan reservere deg mot bruk av informasjonskapsler

For å reservere deg mot bruk av informasjonskapsler må du endre sikkerhetsinnstillingene i nettleseren din.

Innlogging på våre nettsider

Når du logger deg inn på våre nettsider, for eksempel med brukernavn og passord opptrer du ikke lengre anonymt. Vi bruker kunnskapen om hvem du er til å gi deg informasjon, tilbud og selvbetjeningsfunksjonalitet relatert til dine abonnement og tjenester. Når du er innlogget med telefonnummer eller brukernavn og passord, er alle data kryptert med Secure Socket Layer (SSL). Når forbindelsen er kryptert, skal det stå ‘https://’ først i adressen i din nettleser. For at din sikkerhet skal være ivaretatt best mulig, blir du automatisk logget ut hvis du ikke utfører noen aktivitet i løpet av et visst tidsrom. Dette reduserer risikoen for at andre kan gå inn på ditt abonnement hvis du forlater din datamaskin mens du er innlogget. Blir du logget ut på denne måten, kan du selvfølgelig når som helst logge inn igjen.

Tilgang til informasjonen

For å sikre oss at behandlingen av opplysninger hos oss skjer på en sikker måte, er det kun godkjente personer hos oss som har tilgang til informasjonen du gir oss. Tilgangen til informasjon er sikret med tilgangskontrollmekanismer.

Innsyn, endring og sletting av informasjon

Dersom opplysningene er uriktige eller ufullstendige, kan du selv korrigere noe av informasjonen på Internett. Ut over det kan du kreve å få uriktige data rettet, supplert eller slettet ved å kontakte kundeservice. Du kan kontakte kundeservice for å få innsyn i de personopplysningene vi har om deg. Du kan også kontakte kundeservice hvis du ønsker ytterligere informasjon om vår behandling av personopplysninger.

Behandling av persondata som del av hostingtjenester

Eventuelle personopplysninger som du og dine brukere sender inn, laster opp, overfører, lagrer eller behandler ved hjelp av hostingtjenestene som tilbys av Administrator Systems, dekkes ikke av denne personvernerklæringen. Dette inkluderer personopplysninger som lastes opp til ditt nettsted, personopplysninger som du lagrer i filer eller i en database på våre servere, personopplysninger som sendes i e-post til eller fra deg, samt alle andre personopplysninger du samler inn, lagrer, overfører eller behandler ved hjelp av våre hostingtjenester og som vi ikke eksplisitt ber om for å oppfylle de tjenestene vi leverer til deg. Du er selv ansvarlig for å håndtere alle slike personopplysninger i samsvar med gjeldende lover og regler om personvern, og om nødvendig utforme og publisere din egen personvernerklæring som omfatter de personopplysningene du utveksler med brukerne av ditt nettsted eller med dine e-post korrespondenter. Du er inneforstått med at data som er lagret på Administrator Systems servere som en del av de hostingtjenestene vi leverer til deg, og som kan omfatte personopplysninger, er tilgjengelige og lesbare for ansatte i Administrator Systems, men at vi bare vil aksessere dataene dine når det er nødvendig for å oppfylle våre forpliktelser i tilknytning til vårt kundeforhold med deg eller når du selv ber om det, f.eks. ved gjenoppretting fra backup eller for å kunne yte kundeservice.