fbpx
hosting image

Ålesund Fiber er raskest?

Vet du hva nettverksforsinkelse (latency) er og hvorfor det er viktig? Les mer og sammenlign med din bredbåndsleverandør

Hva er latency?

Enkelt sagt er nettverksforsinkelse tiden det tar for en nettverkspakke å gå fra din PC og frem til destinasjonen, og tilbake igjen. Alle nettverk har en eller annen form for forsinkelse, men akkurat hvor mye avhenger av en rekke faktorer.

Hvis du for eksempel sitter i Ålesund og din destinasjon er f.eks i Spania, en avstand på ca 3000km. Signalet vil bruke mellom 30-50ms (millisekund) på den turen, forutsatt at nettverket ikke er overbelastet eller hindret av andre faktorer. En slik latency vil normalt ikke være særlig merkbar.

Hvis du derimot benytter en satellitt forbindelse, vil din nettverkspakke gå ut i rommet – en distanse på ca 35.000 km og tilbake. Det vil medføre en forsinkelse på nesten 500ms. Dette vil være svært merkbart og forbindelsen vil oppleves treg.

Hvorfor er latency viktig?

Nå som du vet hva nettverksforsinkelse er, og hvor mye det kan utgjøre på forskjellige forbindelser, hvordan påvirker det deg og hvorfor skal du bry deg?

For å svare på det, må vi først definere et annet begrep, nemlig båndbredde. Båndbredde er det som nesten alle internett-leverandører referer til som «fart». Dette er imidlertid ikke en helt nøyaktig måte å beskrive hva det egentlig betyr i praksis.

En motorvei benyttes ofte som en metafor for båndbredde. Det blir ofte beskrevet som antall filer på en motorvei ift makshastigheten på veien. Hvis antall filer økes vil dette øke hastigheten hvis det er mye trafikk. Båndbredde blir typisk måt i Mpbs eller megabits pr sekund. Hvis du ser for deg at båndbredde er størrelsen på veien, så vil latency være fartsgrensen som pakkene eller bilene i denne analogien, kan kjøre med. Uansett hvor mange filer du legger til i motorveien din, vil du aldri komme frem til destinasjonen noe fortere enn før.

Hvordan påvirker latency opplevelsen?

Hvordan latency påvirker din opplevelse på nettet varierer avhengig av tjenesten, men lav latency vil ALLTID være bedre enn høy latency.

Ved streaming av innhold fra f.eks Netflix, og du har høy båndbredde, men også høy latency – er det sannsynlig at du vil merke forsinkelsen når du bufrer innholdet. Det samme gjelder voice eller videochat, høy latency vil forårsake forsinkelser som oppleves som forstyrrende. Ikke minst kan høy latency i spill være forskjellen på vinn eller forsvinn i interaktive online kamper.

Bruker du skytjenester i stor grad i din bedrift? Da vil latency du har fra deg til den aktuelle skyleverandøren dere benytter bety mye, og kan påvirke opplevelsen til dine brukere i stor grad.

Flere faktorer kan påvirke din latency. Hvis du benytter WiFI forbindelse istedenfor kablet forbindelse, vil dette også introdusere økt latency. I tillegg kan det oppstå forsinkelser hvis det finnes flaskehalser i nettet eller på nettverksforbindelser, hvor utstyr eller linker blir overbelastet og lager køer.

Hvordan kan jeg måle forsinkelsen jeg har?

Ping og latency brukes ofte om hverandre når det er snakk om å måle hvor stor forsinkelsen er. Ping referer til prosessen med å sende en pakke («pinge»), en annen enhet, og få svar tilbake. Tiden dette tar er nettverksforsinkelsen (latency).

Sjekk din ping:

På PC:

1, Åpne kommandolinjen. Dette finner du enkelt ved å skrive «cmd» i søket på startmenyen.
2. Skriv f.eks. «ping vg.no». Her er vg.no benyttet som eksempeldestinasjon. Bytt ut med det du ønsker å måle, f.eks facebook.com etc.

For Mac:
1. Åpne et Terminal vindu. Terminal finner du under Applikasjoner, i Verktøy mappen.
2. Skriv f.eks. «ping vg.no». Bytt ut vg.no med ønsket destinasjon.

Ålesund Fiber har lavest latency?

I vårt fibernettverk i Ålesund har vi forsøkt å optimalisere latency vi har i nettet vårt. Dette gjør at brukerne opplever nettet som svært raskt, og ikke minst vil alle våre skytjenester kunne nåes uansett hvor du befinner deg på raskest mulig måte.

Er vi raskere enn den leverandøren du bruker i dag? Test selv og sammenlign, her er noen resultater tatt fra våre virtuelle servere mot diverse destinasjoner:

Vg.no - 7.2ms
Smp.no - 4.1ms
8.8.8.8 - 19.3 ms