fbpx
hosting image

Cloud Computing

Hva er egentlig begrepet «nettskyen», eller Cloud computing, som det heter på engelsk?Cloud computing

I teorien er Cloud Computing et paradigmeskifte, hvor brukerne ikke lenger trenger kunnskap, ekspertise eller kontroll over den tekniske infrastrukturen i «skyen». Skyen betyr en ny måte å forbruke og levere IT tjenester over Internett, og involverer dynamisk skalerbare og virtuelle ressurser som en tjeneste.

Begrepet Cloud eller nettskyen er en metafor for Internett, basert på den klassiske måten å visualisere Internett i et datanettverk.

cloud_computingHittil har leverandører i skyen levert applikasjoner som brukes via en nettleser, og all software og data blir lagret i skyen. Dette gjør at det ikke lenger er nødvendig for sluttkundene å investere i fysiske servere og programvare, eller vedlikeholde disse selv. I stedet betaler kundene for det de til enhver tid konsumerer av ressurser i skyen. En sammenligning kan dras til f.eks. hvordan strøm konsumeres og faktureres. Sluttbrukerne er tilknyttet skyen over Internett, dvs har de Internett tilgang så er tjenestene i skyen tilgjengelige.

Hardware som kun er dedikert til en enkelt bedrift, benytter kun 10% av den tilgjengelige kapasitet til enhver tid, resten står ledig og venter på eventuelle små topper som måtte komme. Hvis dette settes i et større perspektiv, er det utvilsomt både økonomiske- og miljøaspekter ved at hardware kan deles på mange og dermed utnyttes adskillig bedre.

En rekke av verdens aller største aktører innen databransjen tilbyr nå tjenester etter denne modellen. Tjenestene som foreløpig er tilgjengelige er å regne som byggeklosser for utvikling av sluttbrukertjenester, «råvarer» om man vil, i form avlagringsplass, transport og datakapasitet.

De største aktørene som tilbyr dette i dag er Microsoft med sin Azure-plattform, Google med sine webbaserte tjenester, Amazon med sitt AWS konsept, samt SUN og EMC. Disse har bygget opp og driver noen av verdens største datasentre. Datasentrene ble bygget for å ivareta disse bedriftenes interne behover for tjenester, men de siste 1-2 årene har disse også blitt tilbudt ute i det åpne markedet.

Administrator skal utnytte disse råvarene som tilbys i nettskyen til å utvikle avanserte og brukervennlige bedriftsrettede tjenester. Tjenestene vil gjøre det enkelt for bedriftene å ta i bruk de enorme mulighetene som finnes i skyen. Tilbudet vil være bedre tjenester enn bedriftene har i dag, uten at de selv må investere i maskinvareimplementasjon, drift og vedlikehold av disse. Dette er fremtidens måte å levere tjenester på, og Administrator skal være en av de ledende aktørene på slike tjenester i det norske markedet.