fbpx
hosting image

Slippes fangene fri i 2023?

Halvparten av alle innbyggere i Norge lever i et internettmonopol. Det betyr at de kun har mulighet til å velge en bredbåndsleverandør, og det den aktøren har defacto monopol. Hvorfor kan vi ikke velge tilbyder av bredbånd og TV pakker like enkelt som vi bytter bank eller forsikringsselskap? Er 2023 endelig året hvor vi får se en endring?

Forbrukerrådet mener bredbåndsmarkedet er overmoden for åpning av nettene, og at dagens utbygging har ført til et marked med lav kundetilfredshet og høye terskler for å bytte leverandør. Dette er utfordrende når bredbånd er en nødvendig tjeneste for de alle fleste, uansett om de skal jobbe hjemmefra eller nyte spill og underholdningstjenester. Håpet er at ved å åpne fibernettene for konkurranse, vil dette føre til økt konkurranse både på pris, kundeservice og ikke minst tjenestetilbudet. Økt valgfrihet er utelukkende positivt.

Bransjen selv har foreløpig vært avvisende til å slippe andre aktører inn på sin egen fiber. De hevder at åpning av nettet vil begrense investeringslysten – og hindre utbygging av de mer grisgrendte områdene som ennå ikke har fiberdekning. Når vi vet at det investeres ca 25.000 for å installere fiber til hver bolig, så virker det ikke særlig bærekraftig eller samfunnsmessig smart å bygge mange fiberforbindelser inn til hver husstand. Dette er imidlertid det som blir gjort i dag, og det gir litt mer konkurranse – men er forbeholdt de få i de mest attraktive områdene. Når vi i tillegg vet at de fleste aktørene som bygger fiber er eid av energiselskaper som er eid av kommunene – så blir det veldig pussig at dette er fornuftig bruk av investeringsmidler.

NKOM (norsk kommunikasjonsmyndighet) som regulerer dette markedet, håper bransjen selv finner frivillige løsninger. Det ser ikke ut til å skje, her er frontene steile og de ulike aktørene tviholder på eget nett og fortreffelighet. NKOM signaliserer imidlertid at hvis dette ikke skjer, så vil de gå inn og regulere dette. Halleluja.

Mye kan tyde på at vi får en regulering i 2023 – og kanskje slippes da fangene i bredbåndsnettene endelig fri!

Vi ønsker alle et godt nytt år!