fbpx
hosting image

6 cloud computing-fordeler for SMB

6 viktige fordeler ved Cloud ComputingFor små og mellomstore bedrifter vil migrering til Cloud Computing for noen eller alle IT-behov gi en betydelig oppside, fra redusert kost til forenklet support og management.

Cloud Computing er fremdeles en relativt ny teknologi for de fleste bedrifter. Imidlertid er fordelene det gir for små og mellomstore bedrifter (SMB) svært store, og bør ikke overses. Cloud Computing kan særlig gi store fordeler innen seks viktige områder, som denne artikkelen vil beskrive nærmere.

«Six cloud computing benefits for SMBs» – For små og mellomstore bedrifter vil migrering til Cloud Computing for noen eller alle IT-behov gi en betydelig oppside, fra redusert kost til forenklet support og management.

Cloud Computing er fremdeles en relativt ny teknologi for de fleste bedrifter. Imidlertid er fordelene det gir for små og mellomstore bedrifter (SMB) svært store, og bør ikke overses. Cloud Computing kan særlig gi store fordeler innen følgende seks områder, som listet:

fordel 1Økonomien Cloud gir, er god!

I stedet for å bygge et datasenter fullt av utstyr som ikke skal brukes fullt ut på måneder og år, kan SMB leie små ressurser for midlertidig dekning, store ressurser ved behov (hvis og når nødvendig), og kun leie disse for den perioden det er reelt behov for dette.  SMBer kan unngå å gjøre tunge investeringer i et disaster-recovery datasenter, som uansett ikke vil hjelpe bedriften i å vokse. Istedet kan små månedlige utlegg dekke service og gi investeringer i virkelig vekstmuligheter.

 

Fordel 2Si farvel til kompleksitet!

Å bygge og utstyre et disaster-recovery datasenter er typisk et prosjekt som koster hundretusenvis av kroner, og kanskje langt mer, og det tar måneder å planlegge og rulle ut, i tillegg til at det krever spesialister fra ulike IT-fagfelt. Selv om man velger å outsource spesialistarbeidet, vil det fortsatt kreve prosjektledelse, kravspesifisering, budsjettering og planlegging, samt å sertifisere at produksjon går i.h.t. normert spesifikasjon. Cloud Computing gjør SMBer i stand til å konfigurere og starte en ny server i et fjerntliggende datasenter kun ved hjelp av noen få museklikk.

Fordel 3Utfør med hastighet!

Ved hjelp av fysiske ressurser vil det ta måneder å spesifisere, bestille, motta, pakke ut, inspisere, installere, konfigurere og teste – og kun etter alle disse trinnene kan man begynne løsningsintegrasjonen. Med cloud-baserte ressurser vil den tilsvarende ressursen være oppe og kjøre i løpet av få minutter, og totale løsninger kan være konfigurert og klart i løpet av få timer. På grunn av den korte tidsskalaen og forenklede prosessen, vil den tilhørende risikoen være langt mindre.

Fordel 4Forbli fleksibel!

Forretningens fleksibilitet er avhengig av fleksibiliteten til den underliggende infrastrukturen. Når den fundamentale operative praksis er bygget inn i den fysiske infrastrukturen, vil dette gjøre endringer i produkter eller strategi til svært omfattende og tidkrevende prosesser. Jo raskere byggesteinene i en bedrift kan endre seg, jo raskere kan bedriften reagere på markedet. En SMB bygget på Cloud Computing blir aldri akterutseilt p.g.a. under- eller overkapasitet på sin IT-infrastruktur.

Langsiktige forpliktelser (som utstyrskjøp eller infrastrukturbygging) krever presis planlegging for langsiktige behov. Som en motsetning tillater kortsiktige forpliktelser mindre presis planlegging over kortere tidshorisonter, og on-demand tillater endatil “prøve-og-feile” som metode! I Cloud Computing kan man simpelt hen bare plukke en serverstørrelse tilfeldig, og passer den ikke, stopper man bare og starter en en ny server som virker mer passende.

Fordel 5Dra fordel av stadig flere alternativer og synkende priser!

De første Cloud Computing-providerne tilbød i hovedsak kun enkel lagring i ett datasenter. Nå tilbys mange størrelser virtuelle servere i mange datasentre på tre-fire kontinenter. Samtidig med denne voksende kapasiteten, ser man at pris til sluttkunde, SMB, faktisk har gått stadig nedover. Stadig flere tilbydere kommer til, og ettersom valgmulighetene øker og blir mer tiltalende, er det sluttkunden som vil bli den klare vinneren. (kommentar: Administrator satser på å syndikere til være kunder fra flere av de største underleverandører/datasentre. Les mer om vårt miljøbevisste valg av datasentre i artikkelen vår om moderne Grønne datasentre).

Fordel 6Viktigheten av sikkerhet og pålitelighet!

Mange kritikere av Cloud Computing er bekymret for sikkerheten og påliteligheten denne teknologien kan tilby. Alltid når man overlater ansvar til en leverandør på denne skala, bør kvalifikasjoner og omdømme undersøkes og verifiseres. Det er imidlertid tre områder hvor skala er viktig: det er langt enklere å designe en god sikkerhetspolicy v.h.a. f.eks fem heltids sikkerhetseksperter enn én deltidsstilling. Det er også langt enklere å bygge svært pålitelige systemer når en leverandør supporterer tusenvis av systemer – enn en mindre leverandør eller en selv, som håndterer kun noen få.

Et typisk trekk for de største datasentrene er at de har drillet sine rutiner og kjører disse på en så stor skala at det sjelden eller aldri forekommer tilfeller av sikkerhetsbrudd, har failover-løsninger og ved 24/7 bemanning har responderer øyeblikkelig på fysiske insidenter, strømstans og linjebrudd. For en SMB å ikke leie tjenester på datasentre i denne skala på grunn av sikkerhetsbekymring, vil i konklusjon være å satse på at egen sikkerhetspolicy er, og vil fortsette å være, bedre enn de store datasentrenes. Med mindre dette er din bedrifts spesialitet og primære forretningsfokus, så vil det kanskje vise seg å ikke være det tryggeste dere kan satse på, likevel. Lykke til i ditt valg!

Fra innsiden av større datasenter (Piedmont, Winston-Salem, NC, USA)

Fritt oversatt utdrag av artikkel i InformationWeek, “Six Cloud Computing Benefits for SMBs”, av Peter Laudenslager, Senior Manager for Cloud Solutions hos Double-Take Software.