fbpx
hosting image

Tradisjonell IT vs. Cloud Computing

Tradisjonell IT versus Cloud ComputingDenne artikkelen forsøker å sammenligne tradisjonell IT-drift med Cloud Computing, og fremheve fordeler ved Cloud Computing for en bedrifts IT-løsninger.

For å sammenligne Client/Server- med Cloud Computing-modellen, la oss se på følgende oppstilling. Den viser fordelene som Cloud Computing tilbyr: lavere IT-kostnader, kortere tid til lansering, og redusert kompleksitet. Imidlertid er det kritisk å forstå hvordan man implementerer Cloud Computing i eksisterende enterprisearkitektur.

Denne artikkelen vil ta sammenligne tradisjonell IT-drift med Cloud Computing, og fremheve fordeler ved Cloud Computing for en bedrifts IT-løsninger.

For å sammenligne Client/Server- med Cloud Computing-modellen, la oss se på følgende oppstilling. Den viser fordelene som Cloud Computing tilbyr: lavere IT-kostnader, kortere tid til lansering, og redusert kompleksitet. Imidlertid er det kritisk å forstå hvordan man implementerer Cloud Computing i eksisterende enterprisearkitektur.

Cloud Computing vs tradisjonell IT

Tabell: Dedikert/tradisjonell IT versus Cloud Computing

De følgende avsnittene gir noen gode argumenter for hvorfor en bedrift bør flytte sine IT-funksjoner til cloud computing:

Lave initielle Investeringer og lave løpende kostnader

Public cloud computing kan unngå kapitalinvesteringer, fordi man ikke behøver å kjøpe inn hardware, software eller nettverksenheter. Cloud-forbruk faktureres kun pr faktisk bruk, og er derfor håndtert som en utgift. Dette medfører at forbruksbasert fakturering senker inngangsterskelen, fordi forskuddskostnadene er minimale. Avhengig av avtalen som inngås, vil de fleste bedriftskunder kan terminere avtalen når de selv foretrekker. Så i trangere tider eller når kostnadene øker mer enn ønskelig, vil cloud computing-kostnader kunne håndteres svært effektivt.

Skaleringsøkonomi

Tradisjonell IT og Cloud på vektenDe fleste utviklingsprosjekter har en kalibreringsfase, der man prøver å beregne lagringsplass, prosesseringsbehov, og minnekrav under utvikling, testing og produksjon.Det er ofte vanskelig å gjøre eksakte estimat; under- eller overestimering er typisk. Leveringstid på anskaffelse av hardware som skal dekke estimatene kan noen ganger være lange, noe som fører til forlenget prosjekttid. Med fleksibiliteten som cloud computing tilbyr, gjør bedriften i stand til å anskaffe datakraft og utviklingstjenester etter som man behøver, og on-demand – som igjen betyr at utviklingsprosjekter får en mindre risiko for å overskride tidsfrister eller måtte kjempe med uforutsette utfordringer.

Åpne standarder

Noen egenskaper ved Cloud Computing er basert på åpne standarder for å bygge en modulær arkitektur som kan vokse hurtig og kan la seg endre når nødvendig. Open source-software er definert som software med bruksrett ved en offentlig lisens, eller som faller inn under open source, som tillater brukeren å bruke, endre og forbedre softwaren. Fleksibiliteten til å endre kildekoden er essensiell for å kunne tillate videre vekst i en Cloud-løsning. Open source-software er en del av fundamentet i Cloud-løsninger, og er kritisk faktor i fortsatt vekst.

Stabilitet og oppetid

Cloud-tjenesteleverandører (Cloud Service Providers, CSP) har investert betydelig kapital og planer i å skape en robust arkitektur som kan levere et miljø med ekstremt høy stabilitet. Tradisjonelt har bedrifter i perioder kjempet med å holde IT-tjenestene sine tilgjengelige for brukerne – ofte skyldes bruddet en enkelt teknisk detalj, single-point-of-failure,  eller at man ikke klarer å henge med i volumene eller de tekniske kravene som følger med større forretningsendringer. Cloud Computing tillater bedrifter å stole på at CSP’ens forberedte dynamiske arkitektur muliggjør færre points-of-failure, bedre redundans ved feks clustering, og en fokusering av forretningen som gjør det mulig å investere i aller nyeste teknologiske løsninger.

Dette er et fritt oversatt utdrag fra boken “Cloud Security and Privacy – An Enterprise Perspective on Risks and Compliance”, av T.Mather, S.Kumaraswamy, og S.Latif [pub. O’Reilly].