fbpx
hosting image

Tilnærming til nettskyen

tenkehattAdministrator Systems er en aktør som bygger hele sin drift og tjenester basert på ressurser i nettskyen. Vi merker en økende interesse for denne typen tjenester, og som bedrift er det mange som etterspør en anbefaling om hvordan en vanlig bedrift skal tilnærme seg alle de nye mulighetene som materialiserer seg i nettskyen. Vi forsøker derfor i denne artikkelen å gi en anbefaling (best practise), sett fra våre øyne, på hvilke tjenester og i hvilken rekkefølge vi mener en bedrift bør benytte nettskyen fremfor tradisjonelle alternativer.

Viser forøvrig til vår tidligere artikkel om 6 cloud computing fordeler for SMB markedet i denne bloggen. 

tenkehattAdministrator Systems er en aktør som bygger hele sin drift og tjenester basert på ressurser i nettskyen. Vi merker en økende interesse for denne typen tjenester, og som bedrift er det mange som etterspør en anbefaling om hvordan en vanlig bedrift skal tilnærme seg alle de nye mulighetene som materialiserer seg i nettskyen. Vi forsøker derfor i denne artikkelen å gi en anbefaling (best practise), sett fra våre øyne, på hvilke tjenester og i hvilken rekkefølge vi mener en bedrift bør benytte nettskyen fremfor tradisjonelle alternativer.

Viser forøvrig til vår tidligere artikkel om 6 cloud computing fordeler for SMB markedet i denne bloggen.

Domene og DNS

1-cloudI utgangspunktet høres ikke domene og DNS ut som noe som berører en bedrifts strategi for nettskyen, men det motsatte er tilfellet. En bedrifts domenenavn identifiserer bedriften uttad, og gjør det enkelt for bedriftens kunder og ansatte å kommunisere og finne informasjon. Når tjenester settes ut i nettskyen, er det derfor viktig å gjøre det enkelt for både ansatte og kunder slik at overgangen fra internt driftede tjenester blir enkel.

En leverandøren av domenenavnet håndterer ikke bare papirarbeidet ovenfor et lands registreringsorgan, men også i de fleste tilfeller limet til alle dine tjenester – nemlig DNS. DNS er kort fortalt det som omdanner enkle nettadresser til IP adresser. Uten en velfungerende DNS tjenste, vil hverken egne ansatte eller kunder kunne nå tjenester som benytter ditt domenenavn på nettet. En robust DNS infratruktur er derfor svært viktig, og det er derfor ikke likgyldig hvilken registrar du har benyttet for registrering av ditt domenenavn. Denne registraren er også svært ofte ansvarlig for DNS tjenestene som ditt domenenavn benytter.

Ved å ha full kontroll over eget domenenavn, og mulighet til å endre disse selv, kan du enkelt lage enkle navn på tjenestene du benytter i nettskyen. I mange tilfeller er også tjenester avhengig av å sette verdier i DNS for å kunne aktiveres.

Vår første anbefaling er derfor å sørge for at ditt domene og tilhørende DNS tjenester er robuste, og at du som kunde har full kontroll over innstillinger selv – da er du klar for neste skritt i din tilnærming til nettskyen!

Nett-tjenester

2-cloudTjenester som naturlig hører til på nettet, bør legges ut på nettet. Det har i de siste årene, i takt med økende tilgjengelighet på båndbredde, blitt mer og mer vanlig å selv drifte mange av tjenestene som i utgangspunktet er rene nett-tjenester. Det er mange grunner til at det har blitt slik, bundling av software hvor man har fått inkludert funksjonalitet som tidligere var kostbart å anskaffe (f.eks. Small Business Server inkludert Exhange Server), bedre kontroll over eget innhold, eller ønske om funksjonalitet som ikke tidligere var tilgjengelig eksternt.

Dagens svært omfattende tjenestetilbud, både med hensyn til pris og funksjonalitet, gjør at det i dag ikke lenger finnes gode argumenter for å drifte slike tjenester internt lenger. Vi ser at interne IT ressurser, og leverandører som har mye av sine forretninger i den gamle forretningsmodellen – er bremseklosser for at mange bedrifter får utnyttet nye tjenester.

Eksempler på slike tjenester som bedriften bør sette ut er:

  • Bedriftens nettsider: Det finnes i dag bokstavlig talt tusenvis av publiseringssystemer i alle prisklasser fra gratis (Joomla, Drupal etc) til avanserte systemer beregnet på store bedrifter. Det er bare i Norge over 100 små selskaper som leverer egenproduserte publiseringsløsninger til egne kunder. Utfordringen er blitt å velge mellom alle alternativene for utvalget er enormt. Felles for de aller fleste er at de er bedre alternativer enn gjør-det-selv metoden på egen intern server, hvor du selv sitter med alt vedlikehold og ansvar for oppdateringer, i tillegg til sikkerhetsrisiko.
  • Bedriftens epost: Epost er en av de eldste tjenestene på nettet, men stadig svært viktig for de aller fleste bedrifter. Kravene til epost funksjonalitet har endret seg de siste årene i takt med fremveksten av smartere telefoner og at brukerne nå alltid er på nett. Det er et krav at epost, kontakter og kalender er tilgjengelig på alle enheter og uansett hvor brukeren befinner seg. I tillegg blir epost ofte brukt som et arkiv, og brukerne ønsker ikke å slette epost som de kan få bruk for i fremtiden. Dette krever større lagringsplass på servere, og større krav til redundante tjenester for å sikre oppetid. Epost har gått fra å være noe som var inkludert i ditt Internett-abonnement til å være en kritisk del av bedriftens liv. I de siste årene er det lansert svært gode tjenester fra blandt andre Microsoft og Google, som med henholdsvis  Microsoft Online Services og Google Apps, har gjort epost så funksjonell og billig at det i praksis ikke under noen omstendigheter lønner seg å drifte dette selv. Prisene ligger på rundt kr 30,- pr måned pr bruker, og da får man adskillig større funksjonalitet enn ved lokale installasjoner, og slipper samtidig alle driftskostnader.

Backup

3-cloudUtviklingen av tjenestene i nettskyen vil på ingen måte skje over natten. Det vil i lang tid fremover være behov for interne servere hos de aller fleste bedrifter. I de neste årene vil de aller fleste av programvare-leverandørene komme med alternativer til programvaren som installeres internt, men det vil ta tid før disse er modne nok til å kunne taes i bruk på bred basis. I tillegg ønsker mange bedrifter å sikre viktige dokumenter eller annen data, og fortsatt ha disse liggende internt. Vi anbefaler derfor å sikre disse dataene mot datahavari, brann eller brukerfeil ved å benytte sikkerhetskopiering til nettskyen. Det finnes mange aktører av slike løsninger på nettet med forskjellig funksjonalitet, og mulighet til å ta sikkerhetskopi av de aller fleste typer data. Vi anbefaler følgende sjekkliste for valg av slike leverandører:

  • Bruk en norsk leverandør som kan bistå med spørsmål eller hjelp når du har behov for det
  • Tjenesten bør kunne kryptere data mellom din maskin/server og den eksterne lagringsplassen. På den måten minimerer du risikoen for at dataen kan leses av andre under transporten.
  • Velg en tjeneste med høy datasikkerhet på dataene som er lagret eksternt. Dine data bør kunne krypteres, og leverandøren bør ha god redundans med dupliserte datasentre.
  • Programvaren bør være enkel og lett å bruke. Det er heller ingen bakdel at den er på norsk.

Vårt eget produkt Administrator Backup er en slik tjeneste med svært høy datasikkerhet til en lav kostnad. Tjenesten kan prøves gratis og uten forpliktelser.

Virtuelle servere

4-cloudEn av de viktigste grunnlaget for at nettskyen eller den enorme flora av nye og innovative tjenester på nettet skjer på grunn av virtualisering. Virtualisering har gjort det mulig å skille hardware fra operativsystem på en måte som gir enorme muligheter. Tidligere var det ensbetydende at man installerte ett operativsystem på f.eks. en server. Trengte man et annet operativsystem for en annen tjeneste, gikk man til innkjøp av en ny server etc. Alle serverne var i tillegg skalert for å takle maksimalbelastningen som kanskje bare skjedde en gang i måneden eller enda sjeldnere – de fleste servere er vanligvis belastet under 10% av sine tilgjengelige kapasitet.

Med dette i minne, er det ikke vanskelig å forstå at virtualisering kan gi svært store besparelser, bedre utnyttelse av hardware og mye enklere skaleringsmuligheter. En virtuell server kan i utgangspunktet gjøre akkurat det samme som en vanlig server, og er til gjengjeld rask å sette opp og etablere. Virtuelle servere som lever i nettskyen, er perfekt for applikasjoner som du ønsker skal være tilgjenglige overalt, eller om du ønsker å teste ut nye applikasjoner eller tjenester. En virtuell server er også en naturlig oppgradering i forhold til delte hosting-løsninger hvor mange bedrifter har sine nettsider, hvor man får total kontroll og ingen begrensninger.

Det finnes en rekke leverandører av slike servere på nettet, de aller fleste i utlandet, men vi regner med at også flere leverandører i Norge etterhvert vil utvide sine tjenestetilbud til også å omfatte virtuelle servere. Se også Administrator VPS.

Sjekkliste som din leverandør bør tilfredstille for at du skal få mest mulig utbytte av en virtuell server:

  • Serveren bør kunne endre tildelte ressurser UTEN at du trenger å installere eller endre applikasjonene du har installert på serveren. Ressurser som bør kunne endres er CPU (prosessor), minne og ikke minst tilgjengelig diskplass.
  • Kunden har full Administrator tilgang og ingen begrensninger i hva du kan installere på serveren
  • Leverandøren bør tilby snapshot, dvs øyeblikksbilder av serveren som gjør at du enkelt kan starte opp igjen din server fra et snapshot. Dette er en avansert måte å ta backup på, og gjør at du ikke trenger å vente på tilbakeføring av backup fra tape eller lignende.

Saas tjenester

5-cloudSaaS er en forkortelse for Software as a Service, eller programvare som en tjeneste på norsk. Tidligere har bedrifter som utviklet programvare kun levert dette til sine kunder, og kundene har da kjøpt maskinvare fra en annen leverandør for å kunne kjøre denne programvaren. De siste årene har det blitt lansert flere innovative løsninger, hvor programvareleverandørene ikke bare har tatt ansvar for programvaren, men også drifter disse løsningene for sine kunder. Salesforce.com er kanskje den aller mest kjente leverandøren, og som har hatt stor suksess med å levere sin CRM programvare som en komplett tjeneste, hvor kundene kun trenger en nettleser for å kunne benytte den.

Vi ser nå at utviklingen går i full fart mot denne modellen, og det er derfor ikke overraskende at det er de største programvarehusene i verden som nå er blant de aktørene som satser for fullt på slike løsninger. Microsoft er en av disse, og president i Microsoft Steve Ballmer har kommunisert at Microsoft er «all-in» i sin satsning på nettskyen (Cloud Computing).

De fleste leverandørene av slike løsninger tilbyr en gratis prøveperiode slik at du kan evaluere løsningen før du kjøper. Dette er noe vi anbefaler at alle benytter seg av, alt har en tendens til å se fint ut i Powerpoint, og verdien av å prøve løsningene før man kjøper bør ikke undervurderes.

Hele bedriftens liv på nett

6-cloudNår din bedrift har gjort seg opp erfaringer med de fleste av punktene vi har gått igjennom i denne artikkelen, vil fordelene som finnes i nettskyen ha blitt tydeligere, og forhåpentligvis har mange av usikkerhetsmomentene blitt gjort til skamme. Tiden kan da være moden til å flytte hele bedriftens liv ut på nettet! Dette er kanskje ikke mulig enda, men en ting er vi sikker på – i nær fremtid vil dette være mulig, og vi i Administrator skal synliggjøre og utvikle tjenester som gjør at din bedrift kan dra fordeler av denne utviklingen.