fbpx
hosting image

Nkom åpner fibernettene

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) mener at forbrukerne betaler for mye for internett, og varsler nå at de vil gjøre endringer for å gi forbrukerne flere muligheter og hindre monopolsituasjoner. Direktør for Nkom, Pål Wien Espen, uttrykker bekymring for situasjonen i en fersk pressemelding.

– Vi har gått fra å se Norge som ett nasjonalt marked til nå å bestå av 22 regionale markeder. For 12 av disse markedene peker Nkom på selskaper som har en sterk markedsstilling, og som da ligger an til å måtte åpne sine nett for konkurrenter, forklarer Espen.

Det minner om situasjonen i mobilmarkedet, hvor Telenor eksempelvis har en slik «sterk markedsstilling» og er pålagt å tilby grossisttjenester til andre mobiloperatører.

— Når det er liten konkurranse om kundene, fører det til høyere priser og sannsynligvis dårligere tilbud, sier direktør for Nkom, Pål Wien Espen. I 10 regionale bredbåndsmarkeder peker vi ikke på selskaper med sterk markedsstilling, og vil derfor ikke pålegge tilgangsplikt her. Vi mener likevel at konkurransen vil øke også her.

Disse selskapene har sterk markedsstilling i 12 markeder:

  • Telenor (Kystkommunene i Vestfold og Telemark, Kysten fra Kragerø til Kristiansand, Bergensområdet, Trøndelagskysten)
  • Viken Fiber (Drammensområdet)
  • Eidsiva Bredbånd (Innlandet)
  • Altifiber (Indre Agder og Dalane)
  • Lyse Fiber (Stavangerområdet)
  • Haugaland Kraft Fiber (Sunnhordland og Haugalandet)
  • Enivest (Sunnfjord og Nordfjord)
  • NTE Telekom (Nordlige del av Trøndelag)
  • Signal Bredbånd (Sørlige og midtre del av Nordland)

For knappe to år siden var Forbrukerrådet ute og kritiserte den samme situasjonen som Nkom nå ønsker å forandre på.

Den gang uttalte fagdirektør i Forbrukerrådet, Finn Myrstad at de ønsket at Stortinget skulle se på prisene og betingelsene Telenor kunne sette for å slippe andre til i deres infrastruktur. Dette på bakgrunn av deres markedsposisjon.

– Det ville gitt mer konkurranse i flere lokale og regionale monopoler, sier Myrstad, som mener det ikke kan være slik at vi for alltid er bundet til den som først la fiberen i grøfta.

—Flere av de store markedsaktørene arbeider mot å åpne nettene sine og gi tilgang til konkurrenter i sine nettverk. Vi tror både Telenor og andre aktører er så trygge på produktet sitt og den kvaliteten de leverer at de tør å møte konkurranse om kundene sine. Samtidig vil det gi dem muligheter til å konkurrere i helt nye områder. Vi tror en slik modell for konkurranse i hverandres nett på rimelige og rettferdige vilkår er fremtiden for bredbåndsbransjen, sier direktør i Nkom Pål Wien Espen. 

Her finner du markedsanalysen til NKom.

Situasjonen i vårt eget fylke Møre og Romsdal

Ingen av aktørene i Møre og Romsdal er utpekt som selskaper med sterk markedsstilling i denne omgang. Mange av aktørene er imidlertid med i større grupperinger, enten det er Altibox-sværen, Telia eller andre, hvor andre selskaper i andre regioner blir tvunget. Disse blir derfor nødt til å utarbeide tilgang, avtaler og produkter for dette – noe som vil gjøre det enklere for alle selskaper i samme gruppering senere.

Det er derfor grunn til optimisme på kundenes vegne, hvor økt valgfriet vil gi betydelig større muligheter og trolig lavere priser i fremtiden. Reguleringen er planlagt å tre i kraft i begynnelsen av neste år (2024).